„Smolice wymiotły” czyli sukces smolickich artystów na VI Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej w Kobylinie

W 2015 r. jeden z dziennikarzy prasowych opisując Festiwal Piosenki Obcojęzycznej w Kobylinie napisał: „Smolice po prostu wymiotły”. W kolejnych latach było podobnie…

   Również na tegorocznym, szóstym już festiwalu, nasi uczniowie odnieśli spektakularny sukces. Na 6 przygotowanych na konkurs piosenek aż 4 zostały docenione przez jury i nagrodzone I miejscem. Laureatami festiwalu zostali:

Wiktoria Łukowiak – siódmoklasistka wykonaniem piosenki „Keiner ist wie Du” wyśpiewała sobie zwycięstwo w kategorii solistka / kl. IV-VIII SP / język niemiecki,

– Julia Nabzdyk, Aleksandra Szwarczyńska i Zuzanna Płaczek– okazały się niepokonane w kategorii zespół / kl. IV-VIII SP / język angielski, a wykonały utwór „Dear Future Husband”,

– Laura Gozdek, Izabela Niedbała, Klaudia Szymańska i Róża Szyrner – czwartoklasistki wygrały w kategorii zespół / kl. IV-VIII SP/ język niemiecki śpiewając piosenkę „Lass jetzt los”,

– Marta Kowalczyk, Tatiana Wielebińska, Michał Płoszajczak i Jan Wojtkowiak –  uczniowie klasy II byli najlepsi w kategorii zespół / kl. I-III SP /język niemiecki; zaprezentowali piosenkę „Die Biene Maja”.

    Zespół czwartoklasistek otrzymał również nagrodę specjalną burmistrza Kobylina pana Tomasza Lesińskiego. Poza tym, podobnie jak w poprzednich (kilku!!!) latach, reprezentantka naszej placówki wygrała nagrodę dodatkową wylosowaną przez panią Dyrektor Katarzynę Jackowską. Iza Niedbała, która w ubiegłym roku również wygrała w losowaniu, otrzymała tablet.

    Wszystkim naszym laureatom serdecznie gratulujemy! Wielkie brawa należą się także pozostałym wykonawcom, którzy wprawdzie w swoich kategoriach nie wygrali, lecz wypadli bardzo dobrze, czyli Zuzannie Płaczek i Natalii Jarus. 

Sukces ucznia jest sukcesem nauczyciela – gratulujemy więc i dziękujemy za przygotowanie muzyczne, wokalne i językowe pani Krystynie Frali, pani Ani Zielonce i panu Andrzejowi Kamińskiemu.

    Podsumowując: MY TO MAMY SZCZĘŚCIE !!!