Smolicka cyfrowa szkoła

Smolicka cyfrowa szkoła
Wprowadzanie nowoczesnych technologii do edukacji szkolnej jest nieuniknionym krokiem w ewolucji edukacji w szybko zmieniającym się współczesnym świecie. Aby za tymi zmianami nadążyć smolicka szkoła stawia na rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Jest to możliwe m.in. dzięki udziałowi w programie rządowym „Aktywna Tablica”.
W ramach programu „Aktywna tablica” szkoła wzbogaciła się o 2 tablice interaktywne, 1 interaktywny monitor dotykowy oraz 3 głośniki. Koszt całkowity to 17 500 zł, z czego 20 % tj. 3 500 zł to wkład własny organu prowadzącego. W ramach realizacji edukacji informatycznej otrzymaliśmy także 8 gier „Sottie Go!” oraz 3 roboty JIMU.
„Scottie Go!” to innowacyjna gra do nauki programowania, w której uczeń doskonali umiejętności analitycznego i logicznego myślenia, rozwija kompetencje w zakresie programowania, uczy się rozwiązywania skomplikowanych problemów i pracy w grupie.
JIMU Robot to interaktywna zabawka, która umożliwia naukę programowania poprzez zabawę. Uczeń buduje model pojazdu lub robota poruszającego się na gąsienicach, a następnie programuje i steruje nim zdalnie przy pomocy kontrolera.
Wszystkie zakupione urządzenia i gry stanowią genialną pomoc dydaktyczną i pozwalają na nowatorskie podejście do edukacji. Urządzenia będą wspierać proces edukacyjny uczniów i umożliwią połączenie zabawy z nauką. Używanie tablic, monitorów interaktywnych i robotów wpłynie na zwiększenie motywacji uczniów do nauki. Mając świadomość, że motywacja wpłynie na osiągnięcia uczniów, można powiedzieć, że Aktywna Tablica to dobry start do polepszenia jakości nauczania.