Sprawdzian trzecioklasistów z Bratkiem

W czwartek 26.04.2018r. uczniowie kl.3 przystąpili do Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty z OPERONEM. Składał się on z trzech części : polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej. Zanim uczniowie rozpoczęli pracę, pani dyrektor wyemitowała dzieciom film terapeutyczny (który jest integralna częścią sprawdzianu), zachęciła do wytrwałej pracy i życzyła powodzenia. Następnie rozpakowano i rozdano arkusze wraz z naklejką Bratka. W części polonistycznej znalazło się dziewięć pytań zamkniętych z jedną poprawną odpowiedzią, trzy pytania otwarte oraz praca pisemna – opowiadanie. W arkuszu matematycznym zadań zamkniętych było osiem a otwartych sześć (w tym cztery zadania tekstowe). W części przyrodniczej znalazły się cztery pytania zamknięte i dwa otwarte. Na poprawne rozwiązanie zadań uczniowie mieli po 45 min w części polonistycznej i matematycznej oraz 20 min w części przyrodniczej.

Uczestnicy sprawdzianu musieli wykazać się umiejętnością czytania ze zrozumieniem, logicznego myślenia oraz wiadomościami i umiejętnościami opanowanymi w klasach 1-3. Pytani o to czy był trudny, niemal wszyscy odpowiedzieli, że nie… Przekonamy się o tym niedługo.

Po wytężonej pracy, przyszedł czas na bajkę Bratka- maskotki tego sprawdzianu, która to podpowiadała dzieciom w emitowanym na początku filmie, jak najlepiej przygotować się do napisania testu. Bajka nosiła tytuł „ O tym jak ważne jest odczuwanie dumy z własnych sukcesów”. Dzieci wymyślały własne zakończenie bajki i rozmawiały na temat przeżyć wywołanych bajką. Na koniec leżąc na dywanie, wizualizowały sobie spacer po parku przy muzyce relaksacyjnej.