Sprzęt dofinansowany w programie MOJA SZKOŁA 1:1 Fundacji Rodzina Duda im. Maksymiliana Duda #mojaszkoła #fmd

    Już po raz drugi Szkoła Podstawowa w Smolicach przystąpiła do programu Fundacji Rodziny Duda im. Maksymiliana Duda „MOJA SZKOŁA 1:1”, którego założeniem jest wspieranie finansowe działań służących rozwojowi dzieci i młodzieży.  W tym roku szkolnym realizowany jest projekt  „Poznajemy nowe formy aktywności fizycznej”.

    Celem projektu jest promocja lekcji wychowania fizycznego jako połączenia edukacji, sportu i zdrowia oraz zwiększenie aktywności uczniów na lekcjach wychowania fizycznego. W ramach projektu szkoła zakupiła wielofunkcyjną siatkę Exit Multi Sport 5000, stepy do aerobiku, piłki body ball, maty do ćwiczeń oraz szachy ogrodowe. Zgodnie z założeniem programu zakup sprzętu sfinansowany został przez Fundację Rodziny Duda oraz Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej w Smolicach. Serdecznie dziękujemy za udzielone wsparcie. Dzięki pozyskanym sprzętom sportowym zajęcia wychowania fizycznego będą bardziej zróżnicowane, ciekawsze i atrakcyjniejsze dla uczniów.