Szkolny Konkurs SUDOKU rozstrzygnięty

Tegoroczny Szkolny Konkurs SUDOKU był adresowany do dwóch grup wiekowych: uczniów klas I-IV oraz klas V-VIII.
Konkurs miał na celu popularyzację łamigłówek liczbowych wśród młodzieży szkolnej, rozwijanie logicznego myślenia, przewidywania, dostrzegania związków pomiędzy poszczególnymi etapami rozumowania. Zadowolenie 
z osiągniętego sukcesu, jakim jest samodzielne rozwiązanie łamigłówki, miało zachęcić uczniów do ćwiczenia i poszukiwania rozwiązań innych problemów logicznych, matematycznych czy technicznych, pozwoliło uwierzyć we własne możliwości.

Konkurs trwał od listopada do maja bieżącego roku szkolnego. Został podzielony na trzy etapy. 
Pierwszy etap to czas treningu. Trwał on od listopada do maja. Uczniowie otrzymywali 
w każdy wtorek 1 diagram sudoku do poćwiczenia w domu. Poprawność wykonania można było sprawdzić tydzień później na gazetce szkolnej. 
Drugi etap to etap klasowy, który odbył się 14 maja 2019r. Każdy uczeń otrzymał 
do wypełnienia 2 diagramy sudoku. Trzej pierwsi uczniowie z danej klasy, którzy najlepiej rozwiązali sudoku, przechodzili do finału.
Trzeci etap to finał. Miał on miejsce 24 maja. Finaliści otrzymali 2 diagramy do wypełnienia. Na tym etapie zostali wyłonieni Szkolni Mistrzowie SUDOKU w dwóch grupach wiekowych.

Wyniki przedstawiają się następująco:

kategoria kl. I-IV
I miejsce SZKOLNY MISTRZ SUDOKU – 
Krystian Zmuda
II miejsce – Tomasz Grobelny
III miejsce – Patryk Zmuda
WYRÓŻNIENIE – Iza Grobelna

kategoria kl. V-VIII
I miejsce SZKOLNY MISTRZ SUDOKU – 
Wiktoria Łukowiak
II miejsce – Julia Kordasiewicz
III miejsce – Wanessa Roszek

Gratulujemy wszystkim zaangażowania i osiągniętych sukcesów!