Uczciliśmy 227 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go Maja

     Dnia 30 kwietnia 2018 r. obchodziliśmy w naszej szkole 227 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Ta uroczystość to wspaniała okazja, by uzmysłowić wszystkim, jak ważną rolę i znaczenie mają słowa: Ojczyzna i Patriotyzm.  Aby upamiętnić ten doniosły fakt w historii Polski, klasy VI i VII pod opieką nauczycieli: K. Gozdka i I. Izdebskiej przygotowały akademię o patriotycznej i rocznicowej wymowie. Uroczystość tę zainicjowało odśpiewanie hymnu narodowego, po którym odbyła się część artystyczna.

        Konstytucja 3-go Maja – ustawa zasadnicza zatwierdzona przez Sejm Wielki w 1791, była efektem pracy i zabiegów stronnictwa patriotycznego, które dążyło do zreformowania ustroju ówczesnej Rzeczypospolitej. Sytuacja w państwie nie była pomyślna: W 1772 roku Rosja, Prusy i Austria dokonały I rozbioru Polski, kraj zrujnowany był wojnami i prywatą części obywateli, a skarb pusty. Nie brakowało jednak dobrej woli i ofiarności wśród społeczeństwa.

       Konstytucja 3-go Maja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie (po konstytucji Stanów Zjednoczonych) ustawą zasadniczą. Miała na celu zachowanie suwerenności państwa                        i wprowadzenie nowej formy jego ustroju.

            Rocznica ta, celebrowana przez ponad 200 lat, jest symbolem patriotycznych dążeń do  niezawisłości naszego kraju, dlatego zawsze obchodzimy ją z dumą i świadomością jej znaczenia dla narodu polskiego.