Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018

    Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 rozpoczęło się Mszą św., którą w intencji pani dyrektor, nauczycieli, pani katechetki, pracowników szkoły i przedszkola oraz dzieci i ich rodziców odprawił ksiądz dziekan dr Błażej Dojas.

     Po mszy wszyscy udali się do sali wiejskiej w Smolicach. Ze względu na zapowiadane warunki pogodowe oraz liczebność szkoły to właśnie tam odbyła się uroczystość, w której udział wzięli również: burmistrz Kobylina p. Tomasz Lesiński, radny Kobylina i sołtys Smolic p. Józef Ratajczak, dyrektor Banku Spółdzielczego w Kobylinie p. Mateusz Sójka oraz prezes OSP Smolice p. Wiesław Skowroński.    

    Uczniowie kl.6-7 pod kierunkiem pani Inocenty Izdebskiej przygotowali i przedstawili program artystyczny. Wierszem i piosenką podziękowali nauczycielom i pracownikom szkoły za cały rok nauki i pracy. Nie zabrakło też elementów humorystycznych…  uczniowie sparodiowali swoich nauczycieli prezentując ich „style” pakowania się na wakacje…

    Następnie głos zabrała pani dyrektor Marlena Kamińska podsumowując miniony rok szkolny, który okazał się rokiem pełnym sukcesów, licznych konkursów i zawodów oraz wysokich osiągnięć w nauce. Wszyscy uczniowie zostali promowani do klas programowo wyższych, w tym 15 os. tj. 17% z wyróżnieniem. 40% uczniów smolickiej szkoły otrzymało wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania. Pani dyrektor podziękowała dzieciom, nauczycielom, pracownikom szkoły za sukcesy, wysiłek, wsparcie, życzliwość oraz wspólne kreowanie dobrego wizerunku szkoły… panu burmistrzowi, sołtysowi, dyrektorowi banku oraz prezesowi OSP Smolice za pomoc w realizacji wszystkich zamierzeń i planów, wsparcie  oraz wspaniałą współpracę.

    Następie głos zabrał  pan burmistrz Tomasz Lesiński dziękując za rok wytężonej pracy i wysiłku, sukcesów i radości oraz życząc wszelkiej pomyślności, satysfakcji, szczęścia osobistego oraz miłego wakacyjnego wypoczynku. Następnie pan burmistrz przekazał powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Smolicach na kolejne 5 lat pani Marlenie Kamińskiej. Wręczył również nagrody Zarządu Województwa Wielkopolskiego dla wyróżniających się w tym roku szkolnym uczniów. Nagrody oraz pamiątkowe dyplomy otrzymały: Wiktoria Łukowiak, Aleksandra Szwarczyńska oraz Oliwia Gierlik.  

    Życzenia wszystkim zgromadzonym złożyli także sołtys Smolic, prezes OSP Smolice oraz dyrektor banku. Pan Mateusz Sójka wręczył również nagrody BS uczniom wyróżniającym się w SKO: Tobiaszowi Ratajczakowi, Kacprowi Kulusowi, Wiktorii Łukowiak oraz opiekunowi SKO p. Krystynie Frali.

    Następie wychowawcy klas wręczyli nagrody uczniom, którzy w tym roku szkolnym zdobyli celujące i bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu… Ponieważ przez cały rok trwały w naszej szkole różnego rodzaju konkursy i plebiscyty sportowe, dlatego pani dyrektor oraz pan Przemysław Gustowski wręczyli mnóstwo nagród sportowych.

     Ilość nagród i wyróżnień świadczy o tym, że przez cały rok wiele się w szkole działo, a każdy uczeń miał szansę wykazać się swoją wiedzą, umiejętnościami, talentami, zaangażowaniem …

     Pani Dyrektor podziękowała Dzieciom, Uczniom, Nauczycielom, Rodzicom i Pracownikom szkoły za cały rok wspólnej pracy, życząc  odpoczynku i udanych wakacji…