Witaj majowa jutrzenko – apel z okazji 226 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

   Witaj majowa jutrzenko – tymi słowami w czwartek 27 kwietnia uczennice klasy piątej  zaprosiły na spotkanie z okazji świąt majowych.

   W coroczny kalendarz uroczystości w naszej szkole jest wpisany apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Ten dzień jest wspaniałą okazją, by uzmysłowić rolę i znaczenie takich słów jak Ojczyzna i Patriotyzm. Przybliża on fakty z historii Polski, często zapomniane i nie do końca rozumiane przez uczniów.

Podczas spotkania przypomniano wydarzenia z 1791 poprzez obejrzenie krótkiego filmu. Sytuacja w ówczesnej Polsce nie była pomyślna. W 1772 roku Rosja, Prusy i Austria dokonały I rozbioru Polski, kraj zrujnowany był wojnami i prywatą części obywateli, skarb pusty, a sejm skłócony. Nie brakowało, jednak dobrej woli i ofiarności zarówno wśród szlachty jak i mieszczaństwa. Tekst konstytucji przygotowywano w tajemnicy.

Wielkie zainteresowanie wzbudził również drugi film, który opowiadał o symbolach narodowych. Polska to nie jest bowiem puste słowo.

Na zakończenie wspólnie odśpiewano Rotę.

   Pani Dyrektor podziękowała wszystkim za udział w spotkaniu i obdarowała słodkim upominkiem dziękując za piękne kotyliony, które zdobiły każdego ucznia w tym szczególnym dniu.