WF Z KLASĄ – SZKOLNY OKRĄGŁY STÓŁ

WF Z KLASĄ – SZKOLNY OKRĄGŁY STÓŁ

             3 listopada w naszej placówce odbył się Szkolny Okrągły Stół. Było to pierwsze tego typu wydarzenie. Uczniowie zostali poinformowani kilkanaście dni wcześniej i otrzymali cztery pytania: co ci się podoba na lekcjach wychowania fizycznego, czego ci brakuje na lekcjach W-F, co chciałbyś zmienić na lekcjach W-F i co ci przeszkadza na lekcjach W-F. Wszyscy mieli zastanowić się na tymi kwestiami i w trakcie debaty udzielić na pytania mądrych i przemyślanych odpowiedzi.

            Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 13.30. Uczniowie siedzieli na krzesłach w okręgu i z niecierpliwością oraz zaciekawieniem czekali na to, co się wydarzy. Szkolny Okrągły Stół oficjalnie otwarła Pani Dyrektor Marlena Kamińska, która przywitała wszystkich uczniów. Następnie głos zabrał koordynator przedsięwzięcia – Pan Przemysław Gustowski, który prowadził debatę. Na spotkaniu obecna była też nauczycielka wspomagająca – Pani Beata Szyrner.

            Wszystko zaczęło się od prezentacji na temat WF z klasą. Uczniowie dowiedzieli się więc, na czym całe przedsięwzięcie polega, jakie są jego cele i jakie korzyści może dać im czynne uczestnictwo w projekcie. Dzieci z zaciekawieniem przyglądały się kolejnym slajdom, a ich entuzjazm wzmagał się z minuty na minutę.

            Po zaprezentowaniu wszystkich zagadnień postanowiliśmy głos oddać uczniom. Założenie było takie, by każdy miał okazję do wypowiedzenia swojego zdania. Nie chcieliśmy wprowadzać pracy w grupach, gdyż dzieci, które nie mają siły przebicia, nie miałyby możliwości wypowiedzenia swojego zdania. Z uwagi na to przygotowane zostały cztery plansze z wcześniej znanymi pytaniami i po cztery małe kartki samoprzylepne. Każdy więc mógł wypowiedzieć się na temat wszystkich zagadnień.

            Uczniowie wypisywali swoje spostrzeżenia i przyklejali karteczki na odpowiednie plansze. Potem przyszedł czas analizy. Jak się okazało, na lekcjach wychowania fizycznego uczniom najbardziej przeszkadzają: hałas, kłótnie i niesprawiedliwość (niestety, nie wiadomo, o jaką niesprawiedliwość chodziło, bo nikt nie chciał tego wyjaśnić). Na pytanie co chciałbyś zmienić na lekcjach wychowania fizycznego najczęściej odpowiadano: salę i nic. Siłownia, więcej zajęć na świeżym powietrzu i więcej gier sportowych – tego najbardziej brakuje dzieciom na WF-ie. Ostanie pytanie brzmiało co ci się podoba na zajęciach WF. I tutaj najczęściej odpowiadano, że wszystko.

Podsumowując, można stwierdzić, że uczniowie SP w Smolicach bardzo lubią lekcje wychowania fizycznego, rzadko w naszej placówce mamy do czynienia z brakiem stroju czy ze zwolnieniami lekarskimi. Jak w większości małych szkół wiejskich, jest problem z salą, która nie spełnia oczekiwań dzieci. Ale budowa nowej sali jest realna w niedalekiej przyszłości, bo władze gminy mają takie plany. Ponadto okazało się, że ulubionymi zajęciami uczniów na lekcjach WF są: piłka nożna, cztery ognie, kwadrant, tor przeszkód oraz zabawa w chowanego w parku. Dodatkowo dzieci polubiły gry, które co jakiś czas wprowadzane są w celu urozmaicenia zajęć, a które znaleźliśmy w zakładce dobre praktyki na stronie WF z klasą.

Na koniec spotkania wybrano zadania semestralne. I tak w pierwszym semestrze będzie to WF poza szkołą, natomiast w drugim – ruch na lekcjach i aktywne przerwy.