Kobylińskie gimnazjum w Smolicach

gimnazjumW tym roku kobylińskie gimnazjum zamiast tradycyjnych „drzwi otwartych” w swojej szkole wybrało „wyjazdową” formę promocji. Dnia 7 kwietnia odwiedzili naszą szkołę gimnazjaliści z Kobylina wraz ze swoimi opiekunami: p. Katarzyną Kubicką, p. Sławomirem Domaszewskim i p. Mirosławem Flakiem. Spotkali się z uczniami klasy VI, by zapoznać ich z ofertą swojej placówki.

Najpierw w formie prezentacji multimedialnej przedstawili najważniejsze i najciekawsze informacje o kobylińskim gimnazjum, m.in. na temat grona pedagogicznego, bazy lokalowej, oferty zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, pracy samorządu uczniowskiego, sławnych absolwentów itd. Później przed szóstoklasistami na macie wystąpili gimnazjalni sumocy, którzy pod kierunkiem swojego trenera, p. M. Flaka, zaprezentowali ciekawe ćwiczenia rozgrzewające, wymagające niezłej kondycji i sprawności fizycznej. Nie zabrakło oczywiście wprowadzenia w tajniki sumo oraz pokazu taktyk walki.

Następnie gimnazjalistki, a wśród nich nasze absolwentki – Kasia Płaczek i Ania Nabzdyk, popisały się talentami wokalnymi, rozwijanymi w gimnazjalnym chórze pod okiem p. S. Domaszewskiego.

Po prezentacji szóstoklasiści mogli zapoznać się z kronikami szkolnymi, dokumentującymi ciekawe wydarzenia z życia gimnazjum, a także „Złotą księgą”, do której wpisywani są co roku najlepsi uczniowie tej placówki. Oczywiście nie omieszkaliśmy sprawdzić, czy są w niej również absolwenci smolickiej podstawówki. A było ich całkiem sporo…

Za ciekawe spotkanie promujące kobylińskie gimnazjum dziękujemy. I choć naszych uczniów do wyboru tej właśnie szkoły nie trzeba przekonywać (w zeszłym roku 100% naszych absolwentów wybrało Gimnazjum w Kobylinie), to z pewnością prezentacja talentów gimnazjalnych i ciekawostek z życia gimnazjalnego wzbudziła wśród naszych szóstoklasistów zainteresowanie i utwierdziła w wyborze przyszłej szkoły.