MATEMATYCZNY KONKURS PANGEA

pangea   Dnia 03 marca 2016 roku odbył się w naszej szkole Konkurs Matematyczny Pangea, którego organizatorami są Międzynarodowe Szkoły Meridian i Uczelnia Vistula. Konkurs ma zasięg ogólnokrajowy.  Pangea przeprowadzana jest także w Niemczech, Belgii, Danii, Portugalii, Francji, Irlandii, Włoszech, Litwie, Austrii, Szwecji, Szwajcarii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Czechach i na Węgrzech. W latach 2014-2015 łączna ilość uczniów biorących udział w konkursie była równa 495 233. Jego założeniem jest propagowanie matematyki wśród uczniów. Cele konkursu to zwiększenie motywacji i zainteresowania uczniów nauką, ocena poziomu ich wiedzy, rozwijanie zdolności uczniów do nauki i zapewnienie im integracji oraz nagrodzenie najlepszego uczestnika. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach: I etap na terenie szkoły, II etap finałowy w Warszawie lub Wrocławiu.

   W tym roku szkolnym z zadaniami matematycznym zmagało się 25 uczniów: z klasy czwartej – 7 uczniów, 7 piątoklasistów i 11 uczniów z klasy szóstej. Każdy z uczestników musiał rozwiązać w ciągu 45 minut 15 zadań, a następnie zaznaczyć rozwiązania na karcie odpowiedzi.

   Wśród uczestników najlepsze wyniki przekraczające 50% możliwych punktów do zdobycia, osiągnęli: czwartoklasistka Wiktoria Łukowiak i szóstoklasistka Julia Jarus. Niestety dziewczyny nie zakwalifikowały się do drugiego etapu.

  Gratulujemy wszystkim uczestnikom, którzy chcieli sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności oraz życzymy sukcesów w dalszej pracy.