Program edukacyjny ,, Ratujemy i uczymy ratować”.

    Tradycją spierwsza pomoczkoły stało się , że zawsze w ferie zimowe chętni uczniowie przystępują do realizacji Programu ,, Ratujemy i uczymy ratować”. Program ten jest prowadzony dzięki Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

    25 stycznia grupa 38 uczniów z różnych klas spotkała się w szkole, by pod kierunkiem pań: Edyty Szymczak i Krystyny Frali przystąpić do części teoretycznej i praktycznej programu. Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wyposażyła szkołę w podręczniki, fantomy, filmy edukacyjne i instruktażowe, by uczniowie jak najlepiej mogli poznać zagadnienia dotyczące udzielania pierwszej pomocy oraz podstawowe zasady ratujące życie.

    Zajęcia rozpoczęły się od części teoretycznej, później przyszedł czas na rozgrzewkę, dzieci ćwiczyły zgodnie z poleceniami ,, Doktora Kręciołka”- bohatera filmu animowanego. W dalszej części zajęć uczniowie zostali podzieleni na 5 grup. Każda z grup wyłoniła lidera ( osobę, która nie pierwszy raz brała udział w tego typu zajęciach). Lider grupy wraz z filmem instruktażowym, pokazywał pozostałym członkom grupy jak należy prawidłowo przeprowadzić resuscytację. Następnie każdy miał możliwość wykonania takich ćwiczeń.

    Z roku na rok program przyciąga coraz więcej uczniów chętnych do nauki i udziału w programie. Bardzo nas to cieszy, ponieważ zdobyta wiedza przygotowuje ich do właściwego zachowania się w sytuacjach zagrażających życiu oraz uczy odpowiedzialności za siebie i innych.