WARSZTATY Z POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ DLA CZWARTOKLASISTÓW

      pierwsza pomocUczniowie klasy czwartej uczestniczyli w środę 25 maja 2016r. w warsztatach z pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia poprowadził wyspecjalizowany ratownik medyczny Jakub Nelle. Zaliczenie w/w szkolenia to jeden z warunków otrzymania karty rowerowej.

      Celem warsztatów było oswojenie czwartoklasistów z ideą pomagania innym oraz nabycie przez nich praktycznych umiejętności na temat zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Uczniowie mieli możliwość nie tylko porozmawiania z ratownikiem, ale również wykonywania ćwiczeń z użyciem fantoma.

         Istotnym punktem spotkania było także pogadanka mająca na celu uświadomienie czwartoklasistom tego, jak ważna jest w dzisiejszych czasach szybka i prawidłowa interwencja w ratowaniu życia drugiego człowieka.

       Wszyscy uczniowie klasy czwartej wykazali się doskonałą wiedzą z zakresu udzielania pierwszej pomocy i otrzymali podpis zaliczeniowy na karcie zaliczeń ucznia ubiegającego sie o kartę rowerową.