WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY

Dnia 20 listopada 2015 roku odbył się w naszej szkole szkolny etap Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego. Organizatorem jest Wielkopolski Kurator Oświaty. Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego z matematyki w szkole podstawowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r., poz. 977, z późn. zm.), poszerzone o zagadnienia szczegółowe omówione w § 47 regulaminu konkursu.

Do konkursu przystąpiło 12 uczniów klas V i VI: Julia Kordasiewicz, Aleksandra Szwarczyńska, Natalia Majsnerowska, Natalia Wrzeszcz, Jakub Płóciennik, Mateusz Jarczewski, Julia Jarus, Weronika Knuła, Kornelia Ratajczak, Jakub Turek, Grzegorz Ławniczak oraz Kacper Morawski.

Tematem przewodnim tegorocznego testu był zakup działki przez państwa Pyrkowskich. Przez półtorej godziny uczestnicy rozwiązywali 21 zadań. Wśród nich były zadania zamknięte i otwarte, wymagające krótkiej bądź dłuższej odpowiedzi.

Warunkiem zakwalifikowania się do etapu rejonowego było uzyskanie 75 procent możliwych do zdobycia punktów. Pułap ten udało się osiągnąć Julii Jarus z klasy VI. Gratulujemy Julii, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za wspaniały i owocny udział oraz życzymy sukcesów w dalszych zmaganiach z matematyką. Za naszą szóstoklasistkę trzymamy kciuki podczas kolejnego etapu:)