Z Bogiem w nowy rok szkolny….

Tegoroczna inauguracja nowego roku szkolnego i katechetycznego miała nieco inny charakter. W związku z obchodami I odpustu w Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych jego Kustosz – Ks. dr Błażej Dojas w piątek 4 września odprawił Mszę św. w intencji Nauczycieli, Katechetów, Wychowawców, Pracowników Szkoły, Uczniów i ich Rodziców. Specjalna modlitwa i błogosławieństwo towarzyszyły aktowi poświęcenia tornistrów pierwszoklasistów, którzy rozpoczynają swoją przygodę z nauką, szkołą… W procesji ofiarnej z darami dzieci, oprócz wina i wody oraz chleba, niosły bukiet kwiatów jako wyraz wdzięczności i radości, bo być chrześcijaninem nie jest łatwo, ale bycie uczniem Chrystusa, daje radość… U stóp ołtarza złożono też niezapisany zeszyt jako symbol pracy szkolnej, aby poprzez uczestnictwo w ofierze Mszy św. prosić o otwartość serc i umysłów dla mądrości, która ma się stać naszym udziałem w nowym roku szkolnym…