Zbieramy zużyte baterie – 2015′

           baterieRównież w tym roku nasza szkoła uczestniczyła w Konkursie Ekologicznym „Zbieramy Zużyte Baterie” organizowanym po raz szesnasty przez Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy w Krotoszynie.

            W zbiórkę włączyli się uczniowie, przedszkolacy, nauczyciele, rodzice, mieszkańcy Smolic
i nie tylko. Cieszymy się, że świadomość ekologiczna jest duża i że rozumiemy jakie zagrożenie dla środowiska niesie niewłaściwe składowanie baterii. Dzięki takim zbiórkom wszyscy angażujemy się w tworzenie nowego systemu gospodarki odpadami.

Zestawienie dla poszczególnych klas

            W szkole zebrano: 6946 baterii, a w przedszkolu: 1100. Biorąc pod uwagę liczbę dzieci w naszych placówkach: szkoła zajęła 10 miejsce w powiecie, a pierwsze w gminie (77,2 baterie/os.), a przedszkole znalazło się na 27 miejscu w powiecie, a drugim w gminie (23,4 baterie/os.).

Ranking klas

Nagrodzeni uczniowie