Z Matołkiem po … „Kartę Pieszego”

karta-pieszego      Już od wielu lat w naszej szkole organizowany jest apel poświęcony bezpieczeństwu w ruchu drogowym, zapoczątkowany przez p. Paulinę Matysiak – Zalewską. Jego adresatami są uczniowie klasy drugiej, którzy stają się samodzielnymi użytkownikami dróg. Celem imprezy jest  kształtowanie i utrwalanie właściwych postaw, a także przypomnienie podstawowych zasad obowiązujących pieszych.

         We wspólnej zabawie dzieciom towarzyszył Koziołek Matołek, który w drodze do Pacanowa „na chwilę zatrzymał się” w Smolicach,  by razem z nimi poznać zasady ruchu drogowego i bezpiecznie dotrzeć  do celu. Uczniowie klas 5 i 6 pod kierunkiem p. Doroty Krajewskiej przygotowali montaż słowno – muzyczny. Wierszem i piosenką opowiadali o bezpieczeństwie w ruchu drogowym i na przejazdach kolejowo – drogowych…

                Po części artystycznej nastąpił „egzamin”. Drugoklasiści rozwiązywali zagadki, wykonywali zadania wymagające znajomości: zasad przekraczania jezdni i przejazdów kolejowych, kategorii znaków drogowych i ich znaczenia, barw na sygnalizatorach świetlnych. Znali elementy drogi, podawali  numery alarmowe, wiedzieli, jakie informacje należy podać, gdyby byli świadkami wypadku drogowego, wskazywali miejsca bezpiecznej zabawy… Ogrom trudnej wiedzy, ale dzieci wspaniale sobie poradziły, wykazując się znajomością zagadnienia. Nagrodą dla nich i dla Koziołka Matołka były „Karty Pieszego” wręczone przez p. Dyrektor – Marlenę Kamińską. I choć jest to tylko taki wewnętrzny, szkolny „dokument”, jest on świadectwem posiadanej wiedzy, daje poczucie bezpieczeństwa… 

                Tegoroczny apel miał jednak szczególny charakter ze względu na gości, którzy przybyli do szkoły. Byli to przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych S.A : p. Emilia Jasińska z-ca Dyrektora ds. eksploatacyjnych, p. Maciej Derwich – Komendant Posterunku Straży Ochrony Kolei, p. Jarosław Chmielarz – rzecznik prasowy ZKL ( wszyscy Państwo przyjechali do nas z Ostrowa Wlkp. ) oraz p. Zbigniew Wolny rzecznik prasowy z Wydziału Komunikacji i Promocji w Regionach z Poznania.

                Goście podkreślali niezwykłość działań prowadzonych przez szkołę i wspaniałą atmosferę sprzyjającą nauce. Przybliżyli uczniom zasady bezpiecznego zachowania się na przejazdach kolejowych w ramach XII edycji kampanii społecznej „Szlaban na ryzyko”. Wspólna zabawa i przekazane wiadomości wzbogaciły wiedzę na temat bezpiecznego zachowania się w ruchu kolejowo – drogowym, zagrożeń z jakimi można się tam spotkać, a także minimalizowania ryzyka spowodowania wypadków, będących skutkami niezachowania szczególnej ostrożności zarówno przez kierowców, jak i  pieszych użytkowników ruchu drogowego. Dzieci otrzymały też materiały edukacyjne i gadżety kampanii, w tym elementy odblaskowe… Mogły też obejrzeć wyposażenie „kolejowej policji” : kamizelki przeciwuderzeniowe, lornetki, noktowizory… Jakież to było ciekawe!

                Spotkanie dostarczyło wszystkim wielu wrażeń, radości. Wierzymy, że wspólne działania podejmowane w ramach akcji „Październik miesiącem edukacji” zaowocują konkretnymi zachowaniami i przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa, a dzieci staną się „ambasadorami bezpieczeństwa” i będą przestrzegać dorosłych przed łamaniem przepisów.

                Niezwykłym przeżyciem był dla wszystkich fakt, że program został zarejestrowany przez dziennikarzy  internetowej telewizji  TV proart z Ostrowa Wlkp.