” Z wizytą w urzędzie!”

W dniu 13 marca 2019 roku, klasa ósma wraz z panem Karolem Gozdkiem udali się do urzędu miasta i gminy Kobylin.
Poszerzali swoją wiedzę, rozwiązując przydzielone im zadania. Każda grupa miała godzinę na wykonanie zadania. Po upływie wyznaczonego czasu, spotkali się na drugim piętrze, aby omówić zdobyte przez nich samych informacje. Spotkali się również z burmistrzem Kobylina – Tomaszem Lesińskim.
Na koniec wszyscy zrobili wspólne, pamiątkowe zdjęcie.