Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z zakresu wspierania ucznia o szczególnych potrzebach edukacyjnych