Dożywianie w szkole

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie informuje, że dożywianie uczniów w szkołach w 2016 roku będzie realizowane w okresie 19.09.2016 – 31.12.2016, w dni nauki szkolnej.

W związku z powyższym prosimy, aby zainteresowani rodzice złożyli wnioski w MGOPS w Kobylinie, Al. Powst. Wlkp. 47, biuro nr 2 – parter, wraz z wymaganymi dokumentami:

– wypełniony wniosek o przyznanie świadczenia w formie dożywiania dziecka w szkole (do pobrania w MGOPS),

– zaświadczenie o dochodach netto z tytułu wykonywanej pracy lub działalności gospodarczej bądź odcinek od renty/emerytury za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku o dożywianie dziecka w szkole,

– decyzję Burmistrza dot. wysokości przyznanych świadczeń rodzinnych w okresie zasiłkowym 2015/2016 (zasiłek rodzinny z dodatkami, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, fundusz alimentacyjny),

– zaświadczenie o ilości posiadanych ha przeliczeniowych w 2016 r.,

– zaświadczenie lub decyzje o wysokości przyznanego dodatku mieszkaniowego w 2016 r.,

– inne dokumenty mające wpływ na ustalenie sytuacji dochodowej rodziny.

 Powyższe dokumenty należy składać w  MGOPS w Kobylinie, Al. Powst. Wlkp. 47 –  biuro nr 2.