Nauczyciele

Kamińska Marlena – Dyrektor szkoły, język niemiecki

Robaczyńska Małgorzata – fizyka, chemia

Bieganek – Szczurek Małgorzata – religia, wychowawca klasy VII

Domaszewski Sławomir – muzyka

Frala Krystyna – matematyka, język niemiecki, technika, wychowawca klasy VIII

Gozdek Karol – historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa

Grzywaczewska Małgorzata – wychowanie przedszkolne – grupa młodsza

Gustowski Przemysław – wychowanie fizyczne, informatyka

Izdebska Inocenta – język polski, wychowawca klasy VI

Jakubek Monika – zajęcia logopedyczne

Kulus Marieta – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy II

Łopaczyk Beata – biologia, wychowanie fizyczne, biblioteka, wychowawca klasy V

Majorek-Pilujska Joanna – język polski

Jarus Aleksandra – język angielski

Robakowska Judyta – wychowawca przedszkolny – grupa starsza

Sulikowska Elżbieta – matematyka, informatyka

Szymczak Edyta – edukacja wczesnoszkolna, plastyka, wychowawca klasy III

Szyrner Beata – edukacja wczesnoszkolna, wychowawczyni klasy I

Grzempowska Alicja – doradztwo zawodowe

Jakubiak Małgorzata – język niemiecki

Kąkol Magdalena – geografia

Kubicka Katarzyna – wychowanie do życia w rodzinie

Wielebińska Paulina – nauczyciel współorganizujący kształcenie