Nauczyciele

Kamińska Marlena – Dyrektor szkoły, język niemiecki

Biegała Mirosława – fizyka

Bieganek – Szczurek Małgorzata – religia, przyroda, wychowawca kl. VI

Domaszewski Sławomir – muzyka

Frala Krystyna – matematyka, język niemiecki, wychowawca kl. VII

Gozdek Karol – historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa

Grzywaczewska Małgorzata – wychowanie przedszkolne – grupa młodsza

Gustowski Przemysław – wychowanie fizyczne, informatyka

Izdebska Inocenta – język polski, wychowawca kl. V

Jakubek Monika – zajęcia logopedyczne

Kulus Marieta – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy 1

Łopaczyk Beata – biologia, wychowanie fizyczne, biblioteka, wychowawca klasy 4

Majchrzak Iwona – geografia, technika

Majorek-Pilujska Joanna – język polski

Pilujska Violetta – wychowanie przedszkolne – grupa starsza

Robaczyńska Małgorzata – chemia

Robakowska Judyta – nauczyciel wspierający w grupie przedszkolnej, zajęcia rewalidacyjne

Sobczak Katarzyna -wychowanie do życia w rodzinie, doradztwo zawodowe

Sulikowska Elżbieta – matematyka, informatyka, zajęcia rewalidacyjne

Szymczak Edyta – edukacja wczesnoszkolna, plastyka, zajęcia rewalidacyjne, wychowawca kl. II

Szyrner Beata – nauczanie indywidualne, zajęcia rewalidacyjne

Wojtkowiak Justyna – język angielski

Zielonka Anna – język niemiecki, wychowawca klasy VIII