Nauczyciele

Kamińska Marlena – Dyrektor szkoły, język niemiecki

Robaczyńska Małgorzata – fizyka, chemia

Bieganek – Szczurek Małgorzata – religia, wychowawca klasy VIII

Domaszewski Sławomir – muzyka

Frala Krystyna – matematyka, język niemiecki, technika, wychowawca klasy IV

Gozdek Karol – historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa

Grzywaczewska Małgorzata – wychowanie przedszkolne – grupa młodsza

Gustowski Przemysław – wychowanie fizyczne, informatyka

Izdebska Inocenta – język polski, wychowawca klasy VI

Kulus Marieta – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia logopedyczne, wychowawca klasy III

Łopaczyk Beata – biologia, wychowanie fizyczne, biblioteka, wychowawca klasy VI

Majorek-Pilujska Joanna – język polski

Żarczyńska Katarzyna – język angielski

Robakowska Judyta – nauczyciel współorganizujący kształcenie

Sulikowska Elżbieta – matematyka, informatyka

Szymczak Edyta – edukacja wczesnoszkolna, plastyka, wychowawca klasy I

Szyrner Beata – edukacja wczesnoszkolna, wychowawczyni klasy II

Grzempowska Alicja – doradztwo zawodowe

Zielonka Anna – język niemiecki

Kąkol Magdalena – geografia

Kubicka Katarzyna – wychowanie do życia w rodzinie

Pilujska Violetta – wychowawca przedszkolny – grupa starsza