Nauczyciele

mgr Marlena Kamińska – Dyrektor Szkoły, język niemiecki, biblioteka

mgr Małgorzata Bieganek – Szczurek – religia, przyroda

mgr Krystyna Frala – język niemiecki, matematyka, zajęcia techniczne

mgr Przemysław Gustowski – wychowanie fizyczne, zajęcia komputerowe

mgr Inocenta Izdebska – język polski, historia 

mgr Dorota Krajewska – biblioteka

mgr inż. Paulina Matysiak – Zalewska – matematyka, zajęcia techniczne

mgr Edyta Szymczak – edukacja wczesnoszkolna, muzyka, plastyka

mgr Beata Szyrner – edukacja wczesnoszkolna