Nauczyciele

Kamińska Marlena – Dyrektor szkoły, język niemiecki, biblioteka

Biegała Mirosława – fizyka

Bieganek – Szczurek Małgorzata – religia, przyroda, wychowawca kl. V

Całka Patrycja – język niemiecki, wychowawca kl. VII

Domaszewski Sławomir – muzyka

Frala Krystyna – matematyka, język niemiecki, technika, wychowawca kl. VI

Gozdek Karol – historia

Grzywaczewska Małgorzata – wychowanie przedszkolne, wychowawca gr. 2

Gustowski Przemysław – wychowanie fizyczne, informatyka

Hałas Maria – plastyka, zajęcia rewalidacyjne

Izdebska Inocenta – język polski, wychowawca kl. IV

Kulus Marieta – wychowanie przedszkolne, wychowawca gr. 0

Łopaczyk Beata – biologia

Majchrzak Iwona – geografia

Pilujska Violetta – wychowanie przedszkolne, wychowawca gr. 1

Robaczyńska Małgorzata – chemia

Robakowska Judyta – nauczanie indywidualne, zajęcia rewalidacyjne, biblioteka

Selbirak Alina – nauczanie indywidualne, zajęcia rewalidacyjne

Sobierajska Paulina – nauczanie indywidualne, zajęcia logopedyczne

Szymczak Edyta – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne, wychowawca kl. I

Szyrner Beata – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne, wychowawca kl. III

Wojtkowiak Justyna – język angielski