Góra Grosza

Towarzystwo Nasz Dom z Warszawy już po raz czternasty ogłosiło ogólnopolską akcję pod nazwą Góra Grosza. W dniach od 25 listopada do 6 grudnia 2013 r. w naszej szkole i przedszkolu będziemy zbierali monety o różnych nominałach.

Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.

Patronat nad akcją corocznie obejmuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Prowadzona od wielu lat zbiórka ma uświadomić dzieciom, że oddając chociażby jeden maleńki grosz, można zrealizować marzenia, wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci będących w trudnej sytuacji życiowej, bo…

Jeden grosz znaczy niewiele, ale GÓRA GROSZA jest największa na świecie ! !

Zachęcamy do włączenia się w tę akcję.