Klasa VI

klasa 5

Klasa VI liczy 7 uczniów. Wychowawstwo pełni mgr inż. Paulina Matysiak-Zalewska.