„Oszczędzanie się opłaca!”

„Oszczędzanie się opłaca!” – to była myśl przewodnia dwóch akcji związanych z bankowością, które odbyły się w naszej szkole. Pierwszą z nich był konkurs plastyczny pt.: „Moja mała skarbonka”, zorganizowany przez laureatów szkolnego etapu konkursu „Bitwa o Kasę” (Wiktorię Łukowiak i Jakuba Płóciennika) oraz przez Samorząd Szkolny. Każdy chętny uczeń musiał przygotować skarbonkę własnego autorstwa. Konkurs odbywał się równolegle w dwóch kategoriach: klasy IV-VIII oraz klasy I-II i grupa „0”. Udział wzięło prawie 60 uczniów. Jury po długich naradach postanowiło nagrodzić w kategorii młodszej trzech uczestników, a w kategorii starszej jedną pracę. Dzięki współpracy z Samorządem Uczniowskim udało się zakupić bardzo atrakcyjne nagrody dla zwycięzców. Ponadto, każdy z uczestników otrzymał nagrodę za udział.
Druga akcja (również zorganizowana przez laureatów szkolnego etapu konkursu „Bitwa o Kasę”) wywołała uśmiech na twarzy uczniów, ponieważ był to quiz wiedzy o bankowości. Odbył się on również w dwóch kategoriach (podobnie jak powyżej). Każdy uczestnik za poprawną odpowiedź otrzymał słodką nagrodę. Opiekę nad wszystkim sprawowała pani Krystyna Frala. Akcje te miały na celu uświadomić uczniów, że oszczędzanie jest ważne, ale również to, że bankowość to nic strasznego. Każdy uczeń naszej szkoły bawił się wyśmienicie.

I pamiętajmy …

„Oszczędzanie się opłaca!”