Próbny Sprawdzian Szóstoklasisty z OPERONEM

Dnia 9 stycznia 2014 roku o godzinie 9.00 uczniowie klasy szóstej przystąpili do testu, przygotowanego przez Wydawnictwo Operon. Była to próba przed właściwym sprawdzianem, który szóstoklasiści napiszą 1 kwietnia 2014 roku.

Tematem przewodnim tegorocznego arkusza był teatr. Test sprawdzał, jak opanowano pięć podstawowych umiejętności: pisanie, czytanie, rozumowanie, wykorzystanie wiedzy w praktyce oraz korzystanie z informacji. Maksymalnie można będzie uzyskać 40 punktów. W ciągu 60 minut trzeba było rozwiązać 26 zadań, w tym 20 zamkniętych (tu wybierano jedną poprawną odpowiedź spośród czterech podanych) i 6 zadań otwartych (wymagających samodzielnego rozwiązania).

Szóstoklasiści czytali fragment tekstu „Podnieść kurtynę” Andrzeja Hausbrandta oraz wiersz „Teatr żywy” Joanny Kulmowej; odczytywali główną myśl tekstu, wyszukiwali w nim potrzebne informacje, wskazywali epitety, porównania, odczytywali przenośne znaczenie tekstu. Pisali zaproszenie i opowiadanie na określony temat. Część matematyczna obejmowała zadania wymagające umiejętności obliczeń dotyczących pieniędzy, czasu, powierzchni… Uczniowie wykazywali się też umiejętnością korzystania z różnych źródeł informacji (np. plan widowni, diagram, repertuar teatru i cennik biletów).

Po sprawdzeniu arkuszy wyniki zostaną przesłane do Wydawnictwa, co pozwoli na m uzyskać analizę indywidualną dla ucznia i szkoły. w zestawieniu z wynikami innych szkół w Polsce. Każda próba to możliwość sprawdzenia poziomu przygotowań do właściwego sprawdzianu, pozwala uczniom na zapoznanie się z układem arkusza, uczy sposobu kodowania odpowiedzi, racjonalnego gospodarowania czasem, a tym samym minimalizuje stres…