Grupa pani Violetty

Grupa pani Violetty liczy 20 dzieci, w tym 11 sześciolatków i 9 pięciolatków