Tytuł Szkolnego Mistrza Sudoku przyznany

Tytuł Szkolnego Mistrza Sudoku przyznany

W czwartek 24 maja odbył się trzeci,  ostatni, etap Szkolnego Konkursu SUDOKU.

Konkurs adresowany był do uczniów klas 3-7 i rozpoczął się 19 marca.

Celem konkursu była popularyzacja łamigłówek liczbowych wśród młodzieży szkolnej, rozwijanie logicznego myślenia, przewidywania oraz dostrzegania związków pomiędzy poszczególnymi etapami rozumowania. Zadowolenie z osiągniętego sukcesu, jakim jest samodzielne rozwiązanie łamigłówki, może zachęcić każdego do ćwiczenia i poszukiwania rozwiązań innych problemów logicznych, matematycznych czy technicznych, pozwala uwierzyć we własne możliwości.

I etap konkursu trwał od 19 marca do 15 maja i polegał na ćwiczeniu uzupełniania  dwóch diagramów łamigłówki logicznej sudoku w domu. W każdy wtorek chętni uczniowie mogli wziąć do ręki przygotowany diagram i przystąpić do rozwiązywania. W kolejny wtorek można było sprawdzić poprawność rozwiązania.

17 maja odbył się II etap  – etap klasowy. Chętni uczniowie rozwiązywali w czasie 30 minut dwa diagramy sudoku. Trzej pierwsi uczniowie, którzy poprawnie rozwiązali diagram, przeszli do etapu szkolnego. Finalistami zostali:

 1. Natalia Jarczewska kl. 3
 2. Mikołaj Czwojdrak kl. 3
 3. Krystian Zmuda kl. 3
 4. Oliwia Gierlik kl.4
 5. Michał Puślecki kl.4
 6. Bartosz Nabzdyk kl.4
 7. Paulina Snela kl.5
 8. Michał Przewoźny kl.5
 9. Katarzyna Ratajczak kl.5
 10. Wiktoria Łukowiak kl.6
 11. Jagoda Ratajczak kl.6
 12. Natalia Jarus kl.6
 13. Zuzanna Płaczek kl.7
 14. Wanessa Roszek kl.7
 15. Julia Kordasiewicz kl.7

 

24 maja miał miejsce III etap – etap szkolny, który polegał  na rozwiązaniu dwóch diagramów w czasie 30 minut. W finale zostali wyłonieni następujący zwycięzcy:

 • tytuł Szkolnego Mistrza Sudoku, nagrodę rzeczową, dyplom i ocenę celującą z matematyki otrzymała siódmoklasistka: Wanessa Roszek;
 • na II miejscu uplasował się czwartoklasista – Michał Puślecki, otrzymał nagrodę rzeczową, dyplom i ocenę celującą z matematyki;
 • III miejsce należy do Michała Przewoźnego, ucznia klasy piątej, który otrzymał otrzymał nagrodę rzeczową, dyplom i ocenę celującą z matematyki.

Cieszy fakt, iż duża grupa uczniów zainteresowała się udziałem w konkursie. Dziękujemy za uczciwą rywalizację i życzymy kolejnych sukcesów w rozwiązywaniu łamigłówek logicznych:).