Uroczyste pasowanie na ucznia

Pierwszoklasiści z naszej szkoły są już pełnoprawnymi uczniami, ponieważ dzisiaj 30 września odbyło się ich uroczyste ślubowanie. To był wyjątkowy dzień. Uroczystość rozpoczął przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, który powitał najmłodszych kolegów i koleżanki, obiecał pomoc w rozwiązywaniu problemów, życzył pierwszakom jak najlepszych wyników w nauce oraz wielu przyjaźni i radosnych dni w szkole. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci uczniowie klasy pierwszej przystąpili do egzaminu. Egzamin ten przeprowadziła pani Sowa, która miała przygotowane zadania dla pierwszaków. Uczniowie prezentowali swoje umiejętności recytując wiersze i śpiewając piosenki. Wszystkie zadania wykonali bezbłędnie i tym samym zdobyli klucze do wiedzy i mądrości od pani Sowy. Niezwykle podniosłym momentem podczas uroczystości było złożenie przyrzeczenia przez dzieci oraz ich rodziców. Po uroczystym złożeniu ślubowania pani dyrektor dokonała symbolicznego pasowania i złożyła dzieciom życzenia. Ta szkolna uroczystość dostarczyła pierwszakom niezapomnianych przeżyć, a rodzicom wielu wzruszeń. Uroczystość odbyła się bez udziału całej społeczności szkolnej. Jednak nikt nie zapomniał o święcie pierwszaków. Przedstawiciele każdej z klas oraz grupy ,,0″ przybyli by wręczyć upominki nowo pasowanym uczniom klasy I. Wszystkim z całego serca dziękujemy za pamięć, życzenia i prezenty.