I MIĘDZYSZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY „TĘGA GŁOWA”

tęga głowa21 kwietnia 2016 roku odbył się I Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „Tęga Głowa”.

Głównym celem jest popularyzowanie matematyki. Ważne jest również rozwijanie zainteresowań matematycznych i umiejętności logicznego myślenia, wspieranie rozwoju talentów matematycznych, mobilizowanie uczniów do stałej systematycznej pracy, stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swoich umiejętności oraz wzmocnienie poczucia własnej wartości i wiary we własne siły.

Do Smolic przyjechali wraz ze swoimi opiekunami uczniowie z Zalesia Małego, Baszkowa oraz Jutrosina. Do konkursu przystąpiło łącznie 22 doskonale przygotowanych uczniów.

Konkurs odbywał się w trzech kategoriach: klasa 4, klasa 5 i klasa 6. W każdej kategorii szkołę reprezentowało dwoje uczniów, którzy zostali wytypowani w drodze rozgrywek szkolnych lub wytypowania przez nauczyciela matematyki. Etap międzyszkolny miał charakter testu jednokrotnego wyboru, składający się z dziesięciu zadań o różnym stopniu trudności. Jedno zadanie miało charakter otwarty. Każdy uczestnik mógł otrzymać maksymalnie 21 punktów. Na rozwiązanie zadań przeznaczone było 45 minut.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja, w skład której wchodzili – p. Krystyna Frala – przewodnicząca oraz p. Anna Jamroży, p. Elżbieta Miedzińska i
p. Dorota Krystek.

Wszyscy uczestnicy z wielkim zaangażowaniem rozwiązywali zadania. Wyłoniono następujących laureatów:

Klasa 4

I miejsce – Wiktoria Łukowiak – SP Smolice,

II miejsce – Nikola Babierczuk – SP Jutrosin,

III miejsce – Klaudia Matysiak – SP Zalesie Małe,

Klasa 5

I miejsce – Wiktoria Olejniczak – SP Jutrosin,

II miejsce – Wiktoria Szczotka – SP Baszków,

III miejsce – Michalina Andrzejak – SP Jutrosin,

Klasa 6

I miejsce – Hubert Robakowski – SP Baszków,

II miejsce – Julia Jarus – SP Smolice,

III miejsce – Marta Pawlak – SP Jutrosin.

Laureaci konkursu zostali nagrodzeni dyplomami i nagrodami rzeczowymi w postaci książek, które ufundował Bank Spółdzielczy w Krotoszynie. Ponadto każdy z uczniów otrzymał dyplom uczestnictwa i upominek, a opiekunowie podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu i pracę w Komisji Konkursowej.

Konkurs i uroczystość wręczenia nagród przebiegały w bardzo przyjaznej i miłej atmosferze.

GRATULUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM!